• COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  GREECE-BULGARIA 2014-2020
  TOGETHER, FOR A BETTER EVERY DAY LIFE!
 • COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  GREECE-BULGARIA 2014-2020
  WE COOPERATE! WE ACT JOINTLY AND WE ALL WIN!
 • COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A
  GREECE-BULGARIA 2014-2020
  JOINT ACTIONS, 130 MILLION EUROS FROM 2014-2020!

 
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.
Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμά μας προωθούμε δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά.
Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след 90-те години на миналия век,  благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”, навлязоха в епоха на по-тясно сътрудничество.
Главната идея на INTERREG се базира на факта, че съседните държави заедно могат да решават по-успешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.
Greece and Bulgaria, two neighboring countries with a rich past, since the end of the 1990s have entered an era of closer co-operation, due to the INTERREG Programme “Greece-Bulgaria”.
The main idea behind “INTERREG” is that countries have issues which can be better solved if they work together with their neighbors than if each one remains confined within its borders. So for this reason, in our Programme we promote activities that bring our people closer.
Priority Axes
Million Euros
Eligible Areas
Past Projects

Priority Axes

PA 1: A competitive and Entrepreneurship promoting Cross-Border area
PA 2: A Sustainable and climate adaptable Cross-Border area
PA 3: A better interconnected Cross-Border area
PA 4: A socially inclusive Cross-Border area
PA 5: Technical Assistance

1

1 - A Competitive and Innovative Cross-Border Area

A competitive and innovative cross-border area.

2

2 - A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area

A sustainable and climate adaptable cross-border area

3

3 - A Better interconnected Cross-Border Area

A better interconnected cross-border area.

4

4 - A Socially Inclusive Cross-Border Area

A socialy inclusive cross-border area

WE COOPERATE! WE ACT JOINTLY AND WE ALL WIN!

Latest News

Sep 25, 2021

European Cooperation Day 2021 - Rooting for a greener future!

The “European Cooperation Day 2021 – Rooting for a greener future” event took place successfully at “Alonia” of Oreokastro, on the 25th of September. The Managing Authority and the Joint Secretariat of the European Territorial Cooperation Programme Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" worked together with the Municipality of Oreokastro to organize a tree-planting event. Thanks to the active participation of over 60 citizens, including children, and the contribution of local unions, 116 trees were planted in the area. Press Release (EN/EL)
Read more
Oct 14, 2021

Project "INTERSYC II": Final Conference -Press Release

On Wednesday 13 October 2021, "The Smile of [..]
Oct 12, 2021

Project "EnvironmentYou": Press release about an international exchange of good practices in eco-agriculture in the region of Smolyan

In the period 23-25 September 2021 an international [..]
Sep 08, 2021

Project SYNERGIA: Δήμος Ορεστιάδας: Διακήρυξη δημοπράτησης έργου

Ο Δήμος Ορεστιάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου [..]
Sep 06, 2021

Strategic Project CROSSBO: Completion of the construction of the BCCP “Rudozem-Xanthi and an access road”

The construction of the BCCP “Rudozem-Xanthi and an [..]
TOGETHER, FOR A BETTER EVERY DAY LIFE!

Latest Events

Oct 08, 2021   Πλατεία Αριστοτέλους & Βασιλέως Ηρακλείου, Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δικαιούχος στο έργο EQUAL2HEALTH του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA "Greece-Bulgaria 2014-2020", με γνώμονα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους πολίτες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών λόγω του κορόνα ιού (Covid-19), διοργανώνει, μέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων, δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας,  την Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 10:00-14:00, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Πλατεία Αριστοτέλους & Βασιλέως Ηρακλείου, χώρος που παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης).  Κατά τη διάρκεια της δράσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν δια ζώσης από επαγγελματίες υγείας του φορέα (Ψυχίατρο, Νευρολόγο, Ψυχολόγο, Επισκέπτρια Υγείας) καθώς και με έντυπο ενημερωτικό υλικό.
Read more
Oct 18, 2021   Mediterranean Palace Hotel (3 Salaminos & Karatassou, Thessaloniki) with

Project "EnvironmentYou": INVITATION TO NETWORKING WORKSHOPS

The Regional Development Fund of Central Macedonia, as Beneficiary of the project EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs of the CP INTERREG VA "Greece-Bulgaria 2014-2020/', kindly invites you to participate in Networking Workshops on: 
- 1: Green Entrepreneurship (Monday, 18-10-2021)
- 2: Environmental Management Systems (Tuesday, 19-10-2021).
- 3: Biological Agriculture (Tuesday, 2-11-2021)
- 4: Agri-Food sector and Environment (Friday, 5-11-2021)

The duration of each networking workshop is four (4) hours (16:00-20:00) and will take place in the Mediterranean Palace Hotel (3 Salaminos & Karatassou, Thessaloniki) with physical presence, following strictly all the COVID-19 safety protocols.
Register HERE  INVITATION (EN/EL)   AGENDA (EN/EL)
Read more

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.