Project News

Jul 31, 2019

Project INTERSYC II: «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προκήρυξης Διαγωνισμού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό 77285 για την προμήθεια μιας (1) Κινητής Ιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά/Ασθενοφόρου για την υλοποίηση του έργου: «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020,  με CPV:  34114121-3 Ασθενοφόρα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 179.968,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ή 145.135,48€ χωρίς το Φ.Π.Α.), με μικτό βάρος οχήματος τουλάχιστον 5000 kg και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Σύμφωνα με την από 23.7.2019 θέμα 1ο Απόφαση Δ.Σ. εγκρίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως 03/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.. Αντιστοίχως η  ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, που γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μεταφέρεται για τις 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Συλλόγου.
Read more

Jul 30, 2019

Project Flood Protection: The retaining wall of Dr. Petar Beron Street in Smolyan was officially opened

The retaining wall of Dr. Peter Beron Street in Smolyan opened officially on the 26th of July 2019. The work on the site was implemented under the strategic project "Cross-border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ (acronym "Flood Protection") of the  INTERREG V-A Greece-Bulgaria Cooperation Program 2014-2020, and is funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national contributions of Bulgaria and Greece.

The official opening of the site was attended by Smolyan District Governor Nedyalko Slavov, Deputy Minister of Regional Development and Public Works and Head of OPRD Managing Authority Denitsa Nikolova, Mayor of  Smolyan Nikolay Melemov and his deputy Marin Zahariev, manager of the company executives „Dulger” OOD - Spiro Chavdarov, Velichka Kostadinova - Expert in Regional Office - Smolyan of MRDPW, Eng. Ivan Peikov - Head of RDNSC - Smolyan, Eng. Kostadinka Milanova - Director of RRM - Smolyan, Eng. Ekaterina Gadzheva - Director of RIEW - Smolyan, the project team, partners, media and others.
Read more

Jul 23, 2019

Project DIONYSOS: 2nd prize in the 'Wine Fest Sozopol'

The project's DIONYSOS wine won the 2nd prize in the red wine category, during the consumer wine-tasting contest of the 'Wine Fest Sozopol' which was held on July 19th 2019. 
Read more

Jul 12, 2019

Project "The Healthy Municipality": Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων του Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020Policies for Enhancing Acessto Health Services in Deprived Areas» με ακρωνύμιο The Healthy Municipality), εκτιμώμενης αξίας 40.322,58€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
Read more

Jun 27, 2019

Project "The Health Municipality" - Δήμος Αρριανών: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων του Δήμου Αρριανών,  στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «Policies for Enhancing Acess to Health Services in Deprived Areas» με ακρωνύμιο "The Healthy Municipality", του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. 
Read more

Jun 18, 2019

Project "Destinations for all": Opening of the renovated minarel water springs in Ognyanovo, Municipality of Garmen

The mayor of Municipality of Garmen and the mayor of Ognyanovo village cut the band of the renovated mineral water springs in Ognyanovo during the official ceremony of one of the most significant sites in the municipality, co-financed under the Cross-Border Cooperation Programme INTERREG - V-A  "Greece-Bulgaria 2014-2020", in the framework of the project with acronym "Destinations for all".
Read more

May 31, 2019

REGIOSTARS Awards 2019: support your favourite project with a like

199 submissions arrived this year for REGIOSTARS 2019, the annual competition rewarding excellence and new approaches in regional development.  

Our Project INTERSYC is also competing in Category 5 - Modernising health services (Topic of the year). VOTE here! 
Read more

May 20, 2019

Project SoSEDEE: Δελτίο Τύπου

Με ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου, στην Αλεξανδρούπολη, η Συνέντευξη Τύπου και το Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», το οποίο εντάσσεται στις δράσεις του Έργου “Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE” του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014-2020. Το Έργο αποτελεί συνεργασία του Δήμου Gotse Delchev στη Βουλγαρία, των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος και του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαμένουν στη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία και υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του Επιμελητηρίου Έβρου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Read more

May 16, 2019

Project BORDERLESS CULTURE: „BALKAN GAMES” in Blagoevgrad

During the period of 4th and 5th of May 2019, and in the framework of the project "Borderless Culture" (CP Interreg VA "Greece-Bulgaria 2014-2020"), the international folk festival „Balkan games” gathered hundreds of inhabitants  and guests at the "Macedonia" square in the city of Blagoevgrad. An attractive procession of traditional bulgarian costumes announced the start of the Balkan games at the central streets of the city with parade of dance, vocal and Kukeri's groups from Bulgaria and Greece. The Festival was full of activities,  including educational and entertainment  games for young and old balkanians, parades, festival performances, combined with curious craft demonstrations, exciting games and entertainment for every age, showing the ethnocultural rhythm of the Balkans.
Find the press release in EN / BG / GR
Read more

May 15, 2019

Project 'Green Crew': Ολοκλήρωση δράσης "Έξυπνη Εκπαίδευση"

Ο Δήμος Σερρών, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων (“Green” employment in the management of biowastes) και ακρωνύμιο Green Crew, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα V-A INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση “ΈΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” με βασικό στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της διαχείρισης των βιοαποβλήτων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 
Η εκπαιδευτική εβδομάδα περιελάμβανε παρουσιάσεις εκπροσώπων του Δήμου Σερρών, εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, καθηγητών από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και ομιλίες μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) τόσο από τις Σέρρες όσο και από τη Θεσσαλονίκη.

Δελτίο Τύπου
Read more

May 07, 2019

Project SoSEDEE: Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου & Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα Παιδικά Χωριά SOS, σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου και Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, στις 11:00 στο Νομαρχείο, Σουλίου 2, Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE”, που χρηματοδοτείται από το Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Greece Bulgaria 2014-2020".  Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου καθώς και του Επιμελητηρίου Έβρου.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (ώρα 14:00 έως 18:00) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική δράση για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπροστά από το Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για αυτό.

Βρείτε εδώ το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου. 
Read more

May 07, 2019

Project INTERSYC II: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου  «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προβαίνει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός». Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 στις 16:00μ.μ.. 
Read more

May 06, 2019

Project INTERSYC II: Free preventive medical examinations to 1,066 children in the municipalities of Komotini, Maroneia-Sapon and Iasmos

1,066 children had free of charge medical examinations from 04.03.2019 to 29.03.2019 through the action of preventive medicine/ dentistry, which takes place in the Municipalities of Komotini, Maroneia-Sapes and Iasmos in the framework of the project “Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II” - INTERSYC II '.
 
The action of preventive medicine / dentistry, which is ongoing and will last up to 04.06.2019, is staffed by specialized scientific staff: doctors, social workers, nurses, administrative staff and external collaborators. Free Preventive Exams are conducted using the Multi-medical unit "Hippocrates", which includes the Otorhinolaryngologic, Cardiology, Pediatric, Ophthalmologic and Dental Department, and the Mobile Medical Units of the Organization "The Smile of the Child" also.

Find here the whole press release in English and Greek
Read more

May 06, 2019

Project "Action Plan for Social Entrepreneurship": ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Φόρουμ Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση συμφωνιών» στο πλαίσιο του έργου «Action Plan for Social Entrepreneurship» (CP INTERREG V-A 'GREECE – BULGARIA 2014-2020')
 
Η κατάρτιση και η συμβουλευτική φορέων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας τέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Φόρουμ που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.). 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς και επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες από καλές πρακτικές, να αναπτύξουν δικτυώσεις, προτάσεις και συμφωνίες, αλλά και ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται σε διαδικασία έναρξης μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα προβλήματα.
Read more

May 06, 2019

Project "Green Crew": Έναρξη της δράσης “ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

Ξεκινάει σήμερα, 6/05/2019,  η δράση “ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” που οργανώνει ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green_Crew” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020,  με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις επιχειρηματικές δυνατότητες, οι οποίες απορρέουν από την αξιοποίηση των “πράσινων” αποβλήτων. 
 
Η εκπαιδευτική εβδομάδα περιλαμβάνει παρουσιάσεις εκπροσώπων του Δήμου Σερρών, εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, καθηγητών από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και ομιλίες μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων(Κοιν.Σ.Επ) τόσο από Σέρρες όσο και από Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της δράσης ,θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων και στον ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου Σερρών και σε εταιρεία εκμετάλλευσης λυμμάτων και γεωργικών προϊόντων, η οποία εδρεύει στη Νιγρίτα Σερρών.
Read more

Apr 15, 2019

Project "Action Plan for Social Entrepreneurship": ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΥΜ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020), σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο «Φόρουμ Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση συμφωνιών», που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, στις 10:00 π.μ., στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Read more

Mar 19, 2019

"GREEN CREW" Project: ΠΑΡΑΤΑΣΗ αιτήσεων συμμετοχής στη δράση της Εκπαιδευτικής Εβδομάδας

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων, έως τις 26.03.2019, για τη δράση “ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων- Green Crew” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020".   Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
http://www.greece-bulgaria.eu/event/44_GREEN-CREW-Project:-aithseis-symmetoxhs-sth-drash-ths-Ekpaideytikhs-Ebdomadas-(Training-week)
Read more

Mar 13, 2019

"The Smile of the Child" announced the launch of the "Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection - Intersyc II" project

"The Smile of the Child" presented the launch of the project entitled «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ» with the acronym «INTERSYC II», during an event held on Wednesday, the 20th of February, 2019 in Thessaloniki, in the presence of representatives of the local authorities of the city as well as of the partners of the project.

Find in the links below the whole press release: 
- in English
- in Greek
Read more

Feb 28, 2019

Project INTERSYC II: Press release about the project's launch event

«The Smile of the Child» announced the launch of the project entitled «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ» with the acronym «INTERSYC II», implemented under the CP INTERREG VA "Greece-Bulgaria 2014-2020". The launch event was held on Wednesday, February 20, 2019 in Thessaloniki, in the presence of representatives of the local authorities of the city, as well as of the partners of the project. Find here the whole press release.
Read more

Feb 21, 2019

DIONYSOS Project: Wine Fest DIONYSOS _ press release

On February 15th 2019 was held the Wine Fest DIONYSOS in the framework of the implementation of the Project "Developing Identity ON Yield: SOil and Site", with acronym DIONYSOS (Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020). The event was organised by the Haskovo Chamber of Commerce and Industry, one of the eight project partners. Find here the press release. 
Read more

Feb 15, 2019

"Action Plan for Social Entrepreneurship" Project: Press release

Important activities and tools for the dissemination and effective support of Social Entrepreneurship and Social Economy were presented at an Information and Awareness Event held by the Region of Central Macedonia and the Regional Development Fund of Central Macedonia in Thessaloniki. The event was organised in the framework of the project "Cross-Border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for Supporting and Promoting Social Entrepreneurship in the Social Economy and Social Innovation" of the CP INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014-2020". 
Find here the relevant press release.
Read more

Feb 13, 2019

INTERSYC II Project: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Νοσηλευτή /τριας στην Κομοτηνή

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ - INTERSYC II του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», προκηρύσσει μία (1) θέση Νοσηλευτή /τριας στην Κομοτηνή. Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 20/02/2019. Δείτε εδώ τη συνοπτική περιγραφή και εδώ την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Read more

Jan 15, 2019

SoSEDEE project: Press release - Examination and award Ceremony

On Saturday, 12th of January 2019, in Kavala, the participants of the 1st cycle of the Educational Programme on Social Entrepreneurship were examined in order to be awarded with the 1st Certificate of Social Entrepreneurship in the cross-border area. The action is funded by the Cooperation Programme INTERREG Greece-Bulgaria 2014-2020 through the project "Support of Social Enterprise Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE".

Read here the press release.
Read more

Jan 11, 2019

"THE HEALTHY MUNICIPALITY" Project: PRESS RELEASE

The 4th Transnational Technical and Steering Committee Meeting of the Project entitled: “Policies for enhancing access to Health Services in deprived Areas” (Acronym: ‘THE HEALTHY MUNICIPALITY’) was successfully held in Fillyra (Rodopi), in the seat of Arriana Municipality, on the 8th of January 2019. The project is implemented under Priority Axis: 4: Socially Inclusive Cross-Border Area of the Cooperation Programme Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Read here the press release. 
Read more

Jan 02, 2019

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας Π1-Π6 του  έργου "Policies  for  Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas" και ακρωνύμιο "THE HEALTHY MUNICIPALITY", που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020". 
Βρείτε εδώ τη διακήρυξη. 
Read more

Jan 02, 2019

SoSEDEE Project: successful realisation of the first cycle of the “Social Entrepreneurship” educational program

With great success was realized on 17th-21th December 2018, in Kavala (Greece), the first cycle of the "Social Entrepreneurship" educational program, in the framework of the Project “Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE” (Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020). The educational program was organised by the Department of Business Administration of Technical Institute of East Macedonia and Thrace (PB3).
Read more

Jan 02, 2019

“FLOOD PROTECTION” Project: The Regional Administration of Smolyan (PB7) launches construction works

The Regional Administration of Smolyan (PB7) launched the construction works implemented in the framework of the project with the acronym FLOOD PROTECTION (Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece –Bulgaria 2014-2020”), with the construction of the supporting walls in Smolyan, Zlatograd and Rudozem.
 
Read here the press release (in Bulgarian) of the Regional Administration of Smolyan (PB7).
Read more

Dec 20, 2018

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης των έργων με ακρωνύμιο "SOCIAL FORCES" και "THE HEALTHY MUNICIPALITY", του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG  V-A  GREECE - BULGARIA  2014-2020".

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.
Read more

Dec 20, 2018

Project "Action Plan for Social Entrepreneurship": PRESS RELEASE

The Region of Central Macedonia (LB) and the Regional Development Fund of Central Macedonia held an Information and Awareness Event on "Tools for the Development of Social Entrepreneurship - European and Greek institutional framework", in Thessaloniki on the 29/11/2018, in the framework of the project with acronym "Action Plan for Social Entrepreneurship" (CP INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020"). The main goal of the event was to disseminate and, in parallel, to support the Social Entrepreneurship and the Social and Solidarity Economy in general. 

Read here the whole press release.
Read more

Dec 12, 2018

PROMO YMC(H)A project: Workshop: "Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization – Cultural Heritage and Athletic Valorization"

In the framework of PROMO YMC(H)A project (CP INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), the Municipality of Razlog (PB4) organises a workshop on "Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization – Cultural Heritage and Athletic Valorization". The workshop will take place on the 17th of December at the Conference Hall (2 Stefan Stambolov str., town of Razlog). For more information, refer to the agenda of the event. 
Read more

Nov 28, 2018

Project "Action Plan for Social Entrepreneurship": ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το έργο με ακρωνύμιο "Action Plan for Social Entrepreneurship" (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020) σας προσκαλεί στην 1η Hμερίδα Eνημέρωσης και Eυαισθητοποίησης, με τίτλο "Εργαλεία Ανάπτυξης Κοινωνικής επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο", που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, στο GRAND HOTEL στη Θεσσαλονίκη
Δείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Ημερίδας. 
Read more

Nov 27, 2018

"BORDERLESS CULTURE" project organised its 2nd project meeting

The project with acronym “BORDERLESS CULTURE” organised its 2nd project meeting on the 10/10/2018 in Thessaloniki. The meeting was hosted by the Lead Beneficiary, the Hellenic Ministry of Culture and Sports / General Directorate of Antiquities and Cultural Heritage / Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities and was attended by the Project consortium, as well as by Mr Kyriakos Fotiadis, the Coordinator of the Joint Secretariat for INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme.

You may find here the press release of the meeting. 
Read more

Nov 07, 2018

SoSEDEE Project: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου SoSEDEE (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Παράρτημα Θράκης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου και Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, στις 14:30 στο Ξενοδοχείο Galaxy Airotel, Ελ. Βενιζέλου 27, Καβάλα

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για την εκδήλωση. 
Read more

Nov 06, 2018

SoSEDEE Project: Start of the Social Entrepreneurship Educational Program

In the framework of the implementation of the project with acronym SoSEDEE (Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), PB3 - Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology (EMaTTech) - Department of Business Administration, organizes an educational program in the field of "Social Entrepreneurship". For more infomation, please refer to the links below.

Announcement  (English version)
Registration Form (English version)
Training course (English version)

Announcement  (Greek version)
Registration Form (Greek version)
Training course (Greek version)
Read more

Nov 02, 2018

"CULTURAL DIPOLE" Project won the 2nd prize at the "Destination of Sustainable Cultural Tourism 2018 Awards”

Please find here the press release regarding the implementation of the project with acronym "CULTURAL DIPOLE", under the INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. 
Read more

Nov 02, 2018

"GREEN CREW" Project’s 2nd Technical Meeting

Please find here the press release regarding the 2nd technical meeting of the project with acronym "GREEN CREW", under the INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. 
Read more

Oct 29, 2018

Press releases about the public events under the project with acronym "CULTURAL DIPOLE"

Please find in the links below two (2) press releases from the Lead Beneficiary - Municipality of Serres in connecton with public activities dated 04/06/2018 and 22/10/2018 under the project with acronym "CULTURAL DIPOLE" and project title "CREATION OF A CULTURAL DIPOLE IN THE CROSS BORDER AREA" financed under the INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020:

https://www.serres.gr/index.php/enimerosi-pvlitvn/genika/deltia-typoy/item/1546-pinakothiki-kostantinos-ksenakis-ena-orama-pou-ginetai-pleon-pragmatikotita

https://www.serres.gr/index.php/enimerosi-pvlitvn/genika/deltia-typoy/item/1407-oloklirothike-me-epityxia-i-parousiasi-tou-ergou-cultural-dipole-gia-tin-dimiourgia-tis-pinakothikis-kostantinos-ksenakis-stis-serres

 
Read more

Oct 03, 2018

Training seminars of the National Emergency Aid Center in Municipalities of the Eastern Macedonia & Thrace within the project SMiLe (Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020)

Thessaloniki, 02.10.2018
Press Release
Training seminars of the National Emergency Aid Center in Municipalities of the Eastern Macedonia & Thrace within the project SMiLe (Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020)
Six 1-day training seminars will be organized by the National Emergency Aid Center Directorate of Thessaloniki in six Municipalities of the Eastern Macedonia and Thrace (Paranesti, K.Nevrokopi, Xanthi, Myki, Iasmos and Didimoteicho)in October, aiming to the citizens’ training with regards to the basic life support, the use of the automatic external defibrillator, the recovery position and the first aid provision in emergency situations.
Please find below the relevant press release as follows:
Press release in Greek language
Press release in English language
 
Read more

Sep 24, 2018

PRESS RELEASE of the project with acronym "MediciNet II"

PRESS RELEASE
MediciNet II
: An important promotional activity for the project MediciNet II was recently implemented by the General Hospital of Komotini “Sismanogleio”, supported by the EGNATIA MOTORWAY S.A.


 
Read more

Aug 24, 2018

MIS instructions for application and management of user accounts

Dear Project Beneficiaries, please find in the link below the MIS instructions for application and management of user accounts http://www.greece-bulgaria.eu/com/17_Documents-for-project-implementation
Read more

Aug 09, 2018

Progress of works on the hill Kasta (Amphipoli, Greece)

Please find in the link below relevant information about the progress of works on the hill Kasta in Amphipoli (Greece) financed under the project with acronym "BORDERLESS CULTURE" by the INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.
Read more

May 10, 2018

Interact Programme Online Learning Platform is launched!

Interact is a service programme dealing with territorial cooperation issues in the European Union and beyond. The goal of the Interact Programme Online Learning Platform is to streamline the work of Interreg programme staff managing project funding.

You can access the platform here: http://learning.interact-eu.net  by signing in with your Interact database username and password.
Read more

May 07, 2018

The Project CROSSBO was presented at the INTERREG stand at the TEN-T Days 2018 Ljubljana (Slovenia)


The Project CROSSBO was presented at the INTERREG stand at the TEN-T Days 2018 Ljubljana // Interreg Sustainable Transport Network.
 
Read more

Mar 20, 2018

First Level Control (FLC) for Greek Project Beneficiaries

Dear Greek Project Beneficiaries,

Please find below the approved documents concerning the First Level Control (FLC) for Greek Project Beneficiaries (approved documents and FLC procedure) available also in our web-site in the link below: http://www.greece-bulgaria.eu/com/17_Documents-for-project-implementation
Read more

Jan 24, 2018

Road trip (οδικό ταξίδι) στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών

Τι είναι το Road Trip Project;
Το Road trip project είναι μια ταξιδιωτική εμπειρία, όπου  8 νέοι  σε 4 ομάδες των 2 ατόμων θα ταξιδέψουν οδικώς στην Ευρώπη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2018.
 
Read more

Oct 12, 2017

Online poster development tool for the beneficiaries

The online poster development tool for beneficiaries is up and running. You may find it at http://poster.interreg.gr/?lang=en-GB.
 
Read more

Apr 06, 2017

Egnatia Odos: Approval of recruitment for CrossBo

Egnatia Odos: Approval of recruitment for CrossBo
Read more

  Partner Search

Looking for potential beneficiaries to discuss starting a new project? Or you want to join an existing partnership? This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in your project.

  Programme Projects

Search the projects financed by the Programme!
 

  Search for project Beneficiaries!

If you already have a clear project idea but still need partners or if you want to join an existing partnership, then you are at the right place!

This is a good place to search for and establish contact with people who are interested in participating in a project.
top